Marianne Bjerkem

Creatør


Personlig

Jeg er en positiv, serviceinnstilt og fleksibel person
som møter punktlig opp til avtaler og er vant med å
jobbe med tidsfrister. Jeg er organisert i mitt arbeid,
i min arbeidsdag og jobber like godt selvstendig som
med andre.


Design

Med nye oppfinnelser og trender er vi aldri utlært i dette
faget. Denne variasjonene og mulighetene/
begrensningene, samt muligheter i medier gjør dette
til et spennende yrke. Jeg er nysgjerrig, utolmodig og
lidenskapelig pirkete, ment for dette yrket vil jeg påstå.
Jeg ser fram til et liv i søken etter ny kunnskap,
inspirasjon og kreativitet.


Interesser

Dans, hest, fotografering, tegning og norrøn myteologi


Lovemarks

Cafe Nero, Lancôme, HTC og skissebøker.