Logo og rollup for intern aktivitet. Design av logo og oppsett.Marianne Bjerkem

Creatør


Personlig

Jeg er en positiv, serviceinnstilt og fleksibel person
som møter punktlig opp til avtaler og er vant med å
jobbe med tidsfrister. Jeg er organisert i mitt arbeid,
i min arbeidsdag og jobber like godt selvstendig som
med andre.


Design

Med nye oppfinnelser og trender er vi aldri utlært i dette
faget. Denne variasjonene og mulighetene/
begrensningene, samt muligheter i medier gjør dette
til et spennende yrke. Jeg er nysgjerrig, utolmodig og
lidenskapelig pirkete, ment for dette yrket vil jeg påstå.
Jeg ser fram til et liv i søken etter ny kunnskap,
inspirasjon og kreativitet.


Interesser

Dans, hest, fotografering, tegning og norrøn myteologi


Lovemarks

Cafe Nero, Lancôme, HTC og skissebøker.